Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Klinika Włosa Pamela Laskowska. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możesz się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem klinikawlosapamelalaskovska@gmail.com
 2. Dane osobowe przetwarzamy w celu:
  • zawarcia i realizacji umowy;
  • działań zmierzających do zawarcia umowy (w tym przedstawienia oferty jeśli o nią
   zapytasz) – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • marketingowym, abyś na bieżąco był z ofertą – jednak tylko gdy wyrazisz na to zgodę – art.
   6 ust. 1 lit. a) RODO.
 3. Dane osobowe, jeśli zajdzie taka konieczność, mogą zostać przekazane:
  • obsłudze prawnej,
  • obsłudze IT
  • bankom,
  • operatorom pocztowym
  • a także innym podmiotom, którym dane będą musiały być udostępnione na podstawie
   przepisów prawa.
 4. Podanie danych osobowych:
  • dla celów zawarcia umowy lub przedstawienia jej warunków – jest warunkiem zawarcia
   umowy i jesteś zobowiązany/a do ich podania. Konsekwencją ich nie podania będzie brak
   możliwości zawarcia i wykonania umowy.
  • dla celów marketingowych – jest dobrowolne i nie jesteś zobowiązany do ich podania. Jeśli
   jednak nie podasz ich, nie będziemy mogli informować Cię o naszej bieżącej ofercie.
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych celów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący archiwizacji lub do wycofania udzielonej przez Ciebie zgody.
 6. Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:
  a) sprostowania danych;
  b) usunięcia danych;
  c) ograniczenia przetwarzania danych;
  d) przenoszenia danych;
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  Aby zrealizować powyższe prawa wystarczy, wiadomość email na adres:
  klinikawlosapamelalaskovska@gmail.com
 7. Jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.8. Informujemy także, że Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.